Wetgeving opleiding en erkenning beroep ambulancier NDLZV

Er zijn een aantal koninklijk besluiten gepubliceerd die de opleiding en de erkenning van het beroep ambulancier niet-dringend liggend ziekenvervoer regelen. Wie wil werken als ambulancier voor het NDLZV zal dus voortaan eerst een erkende opleiding moeten volgen en een erkenning als ambulancier aanvragen. Een stap vooruit. Er zijn een aantal vrijstellingen voorzien voor wie […]