Strijd tegen agressie opgevoerd

Op voorstel van de Ambulanciersunie zullen daders van agressie aan hulpverleners binnenkort als straf een cursus woedebeheersing opgelegd kunnen krijgen. Ook had kabinet Justitie overleg met het college van procureurs-generaal. Dit moet een einde maken aan de vele seponeringen van deze dossiers door de rechtbanken. Ten slotte zullen alle straffen onder 3 jaar vanaf 1 […]