Ambulanciersunie opgenomen in Nationale Raad DGH.

De Ambulanciersunie is sinds kort opgenomen in de Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening. De NRDGH heeft advies aan de regering omtrent de DGH. Met onze toetreding kunnen we erover waken dat er voldoende aandacht is voor de ambulanciers.