Vlaamse regering keurt opleidingsprofielen ambulancier NDPV goed.

De Vlaamse regering keurde onlangs de opleidingsprofielen voor ambulancier NDPV en event-hulpverlener goed. Dit betekent dat er binnenkort kan gestart worden met het uitgeven van erkende opleidingen voor deze hulpverleners. De Ambulanciersunie werkte mee aan de uitwerking van deze opleidingsprofielen en is zeer tevreden met deze opnieuw belangrijke stap voor de ambulancesector.