Audax hoofdsponsor Ambulanciersunie

De firma Audax heeft zich aangemeld als hoofdsponsor van de Ambulanciersunie. Dankzij hun grote steun kan onze vereniging zich blijven inzetten voor de Ambulanciers!

Campagne tegen agressie gestart

Samen met Spoedmagazine hebben we een campagne tegen agressie aan hulpverleners opgestart. Bedoeling is om de burgers te sensibiliseren. Er zullen 8000 affiches worden opgehangen op verschillende openbare plaatsen om de burgers bewust te maken dat dit niet kan. We blijven ons inzetten om te strijden tegen dit fenomeen.

Wetgeving opleiding en erkenning beroep ambulancier NDLZV

Er zijn een aantal koninklijk besluiten gepubliceerd die de opleiding en de erkenning van het beroep ambulancier niet-dringend liggend ziekenvervoer regelen. Wie wil werken als ambulancier voor het NDLZV zal dus voortaan eerst een erkende opleiding moeten volgen en een erkenning als ambulancier aanvragen. Een stap vooruit. Er zijn een aantal vrijstellingen voorzien voor wie […]