Betere tarieven voor niet-dringend patiëntenvervoer in Vlaanderen.

Vorig jaar hield de sector van het NDPV in Vlaanderen verschillende acties om een correcte vergoeding voor het patiëntenvervoer te krijgen, gebaseerd op de reële kosten. Deze kosten stegen bovendien erg in 2022. Sinds 1 januari 2023 zijn de tarieven van de mutualiteiten voor het niet-dringend patiëntenvervoer in een ziekenwagen significant verbeterd. We hebben de […]

Audax voor derde jaar op rij hoofdsponsor van de Ambulanciersunie in 2023.

Als vakvereniging die opkomt voor de belangen van de ambulanciers in België is deAmbulanciersunie een belangrijke organisatie die Audax voor het derde jaar op rij graagsteunt als hoofdsponsor. De Ambulanciersunie ijvert voor een betere toekomst voor al haar leden, waaronderambulanciers van de 112 en het niet-dringend ziekenvervoer. De Ambulanciersunie werkt hardaan haar vier doelstellingen: het […]

Minister kondigt meer middelen aan voor 112-ziekenwagens.

De minister van Volksgezondheid heeft meer middelen aangekondigd voor de 112-ziekenwagens. Tegen 2025 zal het budget bijna verdubbelen. We hopen dat dit de kwaliteit en de arbeidsomstandigheden van de ambulanciers ten goede zal komen.

RSZ vrijstelling vrijwillige HVA verhoogd.

In het parlement werd een wetsvoorstel goedgekeurd die de RSZ-vrijstelling voor de vrijwillige hulpverlener-ambulanciers optrekt tot 6250 euro. In het verleden werd de belastingvrije som al verhoogd. De RSZ vrijstelling bleef echter achter. Dit verschil is nu weggewerkt.

Ambulanciersunie opgenomen in Nationale Raad DGH.

De Ambulanciersunie is sinds kort opgenomen in de Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening. De NRDGH heeft advies aan de regering omtrent de DGH. Met onze toetreding kunnen we erover waken dat er voldoende aandacht is voor de ambulanciers.

Vlaamse regering keurt beroepskwalificaties goed.

De Vlaamse regering heeft de beroepskwalificaties goedgekeurd voor de functies ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, hulpverlener-ambulancier en event-hulpverlener. Samen met de ambulancesector werkte de Ambulanciersunie mee om deze beroepskwalificaties uit te werken. Deze BK’s geven tot in detail aan wat de opleiding van deze functies moet inhouden. Dit betekent dat elke erkende opleidingscentra in Vlaanderen aan de […]

Audax opnieuw hoofdsponsor in 2022

Wij danken Audax Body Worn Video om ook in 2022 opnieuw onze hoofdsponsor te blijven! Dankzij hun kunnen we ons ook in 2022 opnieuw blijven inzetten voor het welzijn van de ambulanciers! We willen ook onze andere sponsors bedanken: Priodrive, Leatherman, Brother en spoed112.com

Strijd tegen agressie opgevoerd

Op voorstel van de Ambulanciersunie zullen daders van agressie aan hulpverleners binnenkort als straf een cursus woedebeheersing opgelegd kunnen krijgen. Ook had kabinet Justitie overleg met het college van procureurs-generaal. Dit moet een einde maken aan de vele seponeringen van deze dossiers door de rechtbanken. Ten slotte zullen alle straffen onder 3 jaar vanaf 1 […]

Meer koopkracht voor leden Ambulanciersunie

Onze leden hebben nu heel wat extra voordelen zoals kortingen bij Bellewaerde, Walibi, Zoo Antwerpen en Zoo PLanckendael, de Colruyt group, Ethias, Pizza Hut, Dreamland, Dreambaby, aboutsportsonline en natuurlijk de reeds gekende partners. Op deze manier steunen wij op onze manier de ambulanciers en geven we hun meer koopkracht!