Betere tarieven voor niet-dringend patiëntenvervoer in Vlaanderen.

Vorig jaar hield de sector van het NDPV in Vlaanderen verschillende acties om een correcte vergoeding voor het patiëntenvervoer te krijgen, gebaseerd op de reële kosten. Deze kosten stegen bovendien erg in 2022.

Sinds 1 januari 2023 zijn de tarieven van de mutualiteiten voor het niet-dringend patiëntenvervoer in een ziekenwagen significant verbeterd. We hebben de acties van de beroepsorganisatie Belgambu in deze materie steeds gesteund en zijn dan ook tevreden dat er al een degelijk deelresultaat gerealiseerd is.

We zien dit als een relevante stap naar een correcte financiering van alle vormen van niet-dringend patiëntenvervoer.

Deze vooruitgang stemt ons zeker gunstig en we hopen dat dit een voorbode is om ook op andere vlakken in het NDP progressie te maken.