Doelstellingen

Al onze werkpunten

Onze 4 doelstellingen

De Ambulanciersunie heeft een aantal doelstellingen uitgewerkt.
Deze doelstellingen moeten ons helpen om tot een betere toekomst te komen voor alle ambulanciers van de dienst 112 en het niet-dringend ziekenvervoer.
Zij vormen dus een leidraad voor onze werking. Deze doelstellingen werden uitgewerkt door het bestuur in samenspraak met onze leden.

De ambulanciers verenigen en vertegenwoordigen.

De situatie

Tot op heden was er geen orgaan die de ambulanciers verenigde en vertegenwoordigde.
Het lot van de ambulanciers werd bepaald door derden of werkgevers zonder inspraak van de ambulanciers zelf.

Wij vinden echter dat iedereen het recht moet hebben om zijn mening te uiten en voor zichzelf op te komen.

Ons streefdoel

Door de oprichting van de Ambulanciersunie komt er een antwoord aan deze noden.  Op deze manier kunnen de ambulanciers op verschillende niveau’s opkomen voor zichzelf.

Meer financiële middelen voor ambulanciersdiensten en ambulanciers

De situatie

zowel de 100/112 diensten als de diensten die secundaire transporten uitvoeren kampen met een tekort aan financiële middelen.
Dit heeft ook zijn weerslag op de arbeidsomstandigheden van de ambulanciers.

De waarheid gebied ons te zeggen dat door dit tekort de ambulanciers soms te kampen hebben met verouderd medisch materieel, een gebrekkige opleiding, een moeilijk werkrooster, slecht onderhouden voertuigen, een gebrekkig arbeidscontract, zwartwerk, …

Door te ijveren voor meer financiële middelen hopen we op deze manier een langdurige oplossing te vinden voor deze problemen.

Onze streefdoelen voor de 112 diensten

Een verhoging van de subsidies is noodzakelijk.
Verder dient er voor gezorgd te worden dat deze diensten voldoende middelen ter beschikking hebben.

Wij zullen dan ook aandringen bij de overheid om hierover overleg te plegen met de ambulancediensten en een correct financiering te voorzien.

Ons streefdoel voor de secundaire diensten

Deze tarieven worden laag gehouden door de ziekenfondsen en dienen te worden opgetrokken.
Wij zullen dan ook aandringen bij de overheid om hierover overleg te plegen met de ambulancediensten.

Sluit je aan en streef mee naar onze doelen

Een correcte en kwaliteitsvolle opleiding voor elke ambulancier

De situatie

Vandaag heeft niet elke ambulancier een correcte of kwaliteitsvolle opleiding en zijn de opleidingen niet op elkaar afgestemd. Een correcte opleiding zorgt ervoor dat de ambulanciers goede zorg kunnen bieden aan de patiënten en draagt bij tot het welzijn van deze hulpverleners.

Ons streefdoel voor de ambulanciers NDZV

– Een kwaliteitsvolle opleiding op maat.

Ons streefdoel voor de ambulanciers DGH

– Een kwaliteitsvolle opleiding op maat

– Een praktische opleiding prioritair rijden

– Een uitbreiding van de stage

– Een hervorming van de 5-jaarlijkse proef

– Meer opleiding in omgang met agressie.

 

Ten slotte vragen we ook een uitbreiding van de handelingen en dat de verschillende opleidingen beter op elkaar worden afgestemd.

Waken over het welzijn van de ambulanciers.

De situatie

Wij vinden het welzijn van de ambulanciers heel belangrijk. Iemand die zich zo hard inzet voor de samenleving verdient aandacht voor zijn welzijn. 
Er zijn nog heel wat zaken die kunnen verbeteren voor het welzijn van de ambulanciers. 

Onze streefdoelen voor de ambulanciers DGH

Effectieve bestraffing en nultolerantie voor fysieke agressie tegen hulpverleners.

Meer ondersteuning voor slachtoffers van agressie.

Een geldelijk en administratief statuut voor elke ambulancier.

Controle op naleving van de bestaande (arbeids)wetgevingen.

Een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Onze streefdoelen voor de ambulanciers NDZV

Controle op naleving van de bestaande (arbeids)wetgevingen.

Een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Controle op naleving van het decreet niet-dringend liggend ziekenvervoer.