Vlaamse regering keurt beroepskwalificaties goed.

De Vlaamse regering heeft de beroepskwalificaties goedgekeurd voor de functies ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, hulpverlener-ambulancier en event-hulpverlener. Samen met de ambulancesector werkte de Ambulanciersunie mee om deze beroepskwalificaties uit te werken. Deze BK’s geven tot in detail aan wat de opleiding van deze functies moet inhouden. Dit betekent dat elke erkende opleidingscentra in Vlaanderen aan de hand van deze BK’s een opleiding voor deze functies kan uitwerken en laten erkennen. We hopen dat er nu snel een erkende opleiding komt voor het niet-dringend patiëntenvervoer in Vlaanderen.